Spoušťové body jsou jednou z nejčastějších příčin bolesti pohybového systému. Jsou při stlačení bolestivé a mohou působit typickou přenesenou bolest, citlivost. Bolest se totiž přenáší přes nervová vlákna z bodu zdroje do místa bolesti.

Jakým způsobem dojde ke vzniku spoušťového bodu?

Vzniká ve svalu působením nepřiměřené námahy, ať jednorázové či naopak trvalé. Typické činnosti pro vznik trigger points jsou např. dlouhodobé sezení u počítače, jednorázové přetížení zad, jednostranná zátěž, špatné držení těla.

Při zatlačení jsou velmi bolestivé. Jakmile se takové místo najde, ošetří se tlakem. Použít můžeme prst, míček či speciální pomůcky na ošetření trigger points. Během této doby bolest v místě ošetření začíná mizet a napětí ustupuje.

Ošetření trigger points je možné také baňkováním.