V našem zařízení využíváme kombinaci různých metodik léčby individuální fyzioterapie, které se navzájem prolínají a doplňují podle potřeb našich klientů.

V našem rehabilitačním centru zajišťujeme léčbu:

– bolestivých stavů pohybového systému

– poúrazových a pooperačních stavů

– neurologických onemocnění

Léčebné metody:

– kineziologický rozbor (vstupní, výstupní)

– mobilizační a měkké techniky

– léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě

– fyzioterapie poúrazových a pooperačních stavů, nebo u poruch dýchání

– cvičení u vadného držení těla a skoliózy

– léčebná tělesná výchova

Další služby:

– relaxační, regenerační masáže, kondiční cvičení, sportovní rehabilitace, péče o zdraví

Využíváme širokého spektra metod a technik, aplikovaných vysoce odborně kvalifikovanými fyzioterapeuty. Jejich odbornost bude garantována získanými licencemi pro

jednotlivé terapeutické postupy. Zárukou kvality poskytované péče bude mnohaletá zkušenost v oboru.

Budeme se snažit o rozšíření spektra poskytovaných služeb, v závislosti na vývoji nových metod a přístrojů používaných k terapii.

Odměnou nám za to bude zdraví a spokojenost klientů.